The consensus statement of the Paediatric Section of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy on general anaesthesia in children under 3 years of age

Guideline 1

Stanowisko Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii in Intensywnej Terapii w sprawie znieczulenia ogolnego dzieci do 3. roku zycia

English title

The consensus statement of the Paediatric Section of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy on general anaesthesia in children under 3 years of age

Remarks

Authors: Małgorzata Manowska, Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Marzena Zielińska, Krzysztof Kobylarz, Andrzej Piotrowski, Wojciech Walas, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka